Workshop och styrelsemöte SIP STRIM

26 September 2017

Mötet har fokus på en uppdatering av programmets effektlogik med resultatmål och förväntade effekter.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser