Workshop och paneldiskussion på Fossilfri gruvnäring under Sweden Brazil Innovation Weeks

12 November 2020

Datum: 12 november
Tid: 16.00-17.15

Vinnova och den Svenska ambassaden i Brasilien bjuder in till workshop med paneldebatt med Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Jonas Ranggård, Energy manager  Boliden, Claudio Schneider, Mineral Processing Coordinator CETEM och Mauricio Duarte, Vale S.A. Eventets fokus kommer att ligga på hur vi når en fossilfri gruvnäring, och hur vi genom samarbete skapar förutsättningar för att nå målet.

Eventet hålls under Sweden Brazil Innovation Weeks.  kommer vara den 12/11 under Brasilianska och Svenska innovationsveckan kl 16-17.15.

Anmälan

https://inovacaosueciabrasil.com.br/en/programme-2020/ under fliken ”Co-Creation Days Sweden Brazil 2020 sustainable mining”.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser