Swedish Mining Innovation Student Tour

7 –10 June 2021

Framtiden finns hos oss!

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

18 March 2021

Tracemet expertwebbinarium

Vad kom TraceMet fram till? – Välkommen på webbinarium 18 mars Projektet TraceMet har nu nått sitt mål…

24 –25 March 2021

GMG Forum i Luleå (Cancelled due to corona)

26 March 2021

Swedish Mining Innovation Styrelsemöte (extra)

17 May 2021

Swedish Mining Innovation Styrelsemöte

18 May 2021

Swedish Mining Research and Innovation Day (fd Bergforsk)

Konferensens sida

26 May 2021

Swedish Mining Innovation Utlysningsinformation

2 June 2021

Swedish Mining Innovation Innovationsidétävling

Till innovationsidétävlingen.

7 –10 June 2021

Swedish Mining Innovation Student Tour

Framtiden finns hos oss!

26 August 2021

Swedish Mining Innovation Utlysningswebinar

2 September 2021

Swedish Mining Innovation Styrelsemöte

5 October 2021

Swedish Mining Innovation Programdag

8 November 2021

Swedish Mining Innovation Styrelsemöte

8 November 2021

Swedish Mining Innovation General Assembly