Nationell informationsdag Horisont 2020

25 October 2017

De sista utlysningarna för perioden 2018–2020 inom Horisont 2020 publiceras i oktober. Inför detta arrangerar Vinnova en informationsdag med fokus på de strategiska prioriteringarna i programmet. Läs mer här.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser