Lansering av färdplan för kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin

25 September 2019

Välkommen på lansering av gruv- och stålindustrins gemensamma färdplan för kompetensförsörjning!

Vi vill presentera en gemensam bild av de kompetensförsörjningsutmaningar som gruv- och stålindustrin står inför. Färdplanen lyfter fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra vår kompetensförsörjning.

Tid: Onsdagen den 25 september kl. 08.00-09.30

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Mer information och anmälan

Kompetensfärdplanen är framtagen av Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna inom ramen för SIP STRIM

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

11 –14 September 2022

Swedish Mining Innovation Student tour

Läs mer: Framtiden finns hos oss!

14 September 2022

Styrelsemöte

12 October 2022

Swedish Mining Innovation programdag

7 November 2022

Styrelsemöte

22 November 2022

Prisutdelning Swedish Mining Innovation Award på Svemins höstmöte