Lansering av färdplan för kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin

25 September 2019

Välkommen på lansering av gruv- och stålindustrins gemensamma färdplan för kompetensförsörjning!

Vi vill presentera en gemensam bild av de kompetensförsörjningsutmaningar som gruv- och stålindustrin står inför. Färdplanen lyfter fram vad branschen, politiken och utbildningsväsendet behöver göra för att förbättra vår kompetensförsörjning.

Tid: Onsdagen den 25 september kl. 08.00-09.30

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Mer information och anmälan

Kompetensfärdplanen är framtagen av Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna inom ramen för SIP STRIM

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser