Gruvlunch – Biodiversity in Mining, Örebro

17 May 2024

Välkommen till en gruvlunch på temat ”Biodiversity in Mining” med bland andra Sara Carlsén från Boliden. Seminariet kommer att hållas på engelska. Du kan delta både på plats, i ORU Innovation Arena vid Örebro universitet, eller digitalt via Zoom.

Prelimininärt program:

Biodiversitet inom gruvindustrin, med Sara Carlsén, Boliden. Sara Carlsén är samordnare för biodiversitet på Boliden och projektledare för Mining with Nature. Hon har en MSc i markåterställning och restaurering och har över åtta års erfarenhet av biodiversitet inom utvinningsindustrin sedan 2015.

  • Towards Nature Positive. Förlust av biodiversitet och natur är en kritisk global utmaning, avgörande för planetens hälsa och vår ekonomi. I denna presentation kommer vi att ge en överblick över trender, globala mål och ramverk som framträder för detta snabbrörliga område.
  • Mining with Nature. Svemin publicerade sin färdplan för biologisk mångfald 2020, med ett gemensamt mål att öka biodiversiteten till 2030. I detta uppföljningsprojekt, finansierat av Swedish Mining Innovation, utvecklar vi verktyg, riktlinjer och processer för att säkerställa att alla medlemsföretag når detta ambitiösa mål.
  • Gruvlunchen kommer även att erbjuda presentationer av andra SMI-finansierade projekt inom relaterade områden, så som geomorfologisk design och Waste2Place-projektet, presenterat av Matt Baida, landskapsarkitekt och vd för VAST Landscape Architecture. Projektet Waste2Place syftar till att bidra till att återföra mark som är störd av gruvdrift tillbaka till naturen och människorna.

Anmäl dig till eventet här

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

3 October 2024

Mining@ORU 2024 – Mining Ecosystem Bergslagen

Torsdag 3 october 2024, kl. 09:00-14:00, Örebro Universitet Bergslagen är än idag en viktig gruvregion med många pågående…

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

Mer information kommer snart men du kan redan nu anmäla dig via länken här under. Anmäl dig här…

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024