Future Mine & Mineral Conference

29 –30 January 2024

 

Future Mine & Mineral Conference är en internationell gruv- och prospekteringskonferens som arrangeras i Stockholm, Sverige, sedan 2011. Konferensen arrangeras – bland annat – i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU), kanadensiska ambassaden i Stockholm och Nordic Publishing.

Anmäl dig till eventet!


Fokusområden
• Riktlinjer för råmaterial
• Insikter om utforskning
• Gruvdrift
• Hållbara råvaror
• Finansiering av mineralprospektering
• Arktisk infrastruktur
• AI inom gruvdrift
• Lagen om råvaror av avgörande betydelse

Vilka kommer att delta?
• Toppbeslutsfattare från gruvindustrin.
• Ledande chefer, t.ex. generaldirektörer från
berörda myndigheter.
• Representanter från finansvärlden.
• Forskare från den akademiska världen.
• Politiker, riksdagsledamöter och representanter från lokala
distrikt och regioner.
• Internationella galjonsfigurer från Europeiska
kommissionen, ambassader, icke-statliga organisationer och många fler.

Program

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

3 October 2024

Mining@ORU, Örebro Universitetet

Mining Ecosystem Bergslagen

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024