Digitalisation In Mining Europe

29 –30 August 2023

Digitalisering och innovation kommer att fortsätta att ha högsta prioritet för gruvindustrin globalt. Driven av olika faktorer så som strängare säkerhetskrav, högre produktionseffektivitet och kostnadsbesparande mål, cybersäkerhet, störningar i leverans- och värdekedjan, mål för minskade koldioxidutsläpp och mycket mer.

Dag 2, 30 augusti, 11.45-12.05

Uppdatering från branschen:

Lotta Sartz, senior projektledare på Swedish Mining Innovation, berättar om vad organisationen gör, hur viktigt det är att man fortsätter med samverkan mellan industri och akademi samt hur Bergslagen-noden lägger sitt fokus mot Örebro Universitetet och den framstående forskningen inom AI och robotteknik.


Lotta Sartz, Senior projektledare, Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Läs mer om eventet här

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

7 February 2024

Svemins Arbetsmiljökonferens, Luleå

Den 7 februari 2024 samlas experter, branschledare och medarbetare för att diskutera och driva framstående lösningar för en säkrare…

14 February 2024

AI in Mining, Örebro Universitetet (hybridevent)

14 februari, 2024, kl 09:00-13:00 (09:00-12:00 digital meeting) Det kommer att pratas om digitala tvillingar och simuleringar, och vad…