Digitalisation In Mining Europe

29 –30 August 2023

Digitalisering och innovation kommer att fortsätta att ha högsta prioritet för gruvindustrin globalt. Driven av olika faktorer så som strängare säkerhetskrav, högre produktionseffektivitet och kostnadsbesparande mål, cybersäkerhet, störningar i leverans- och värdekedjan, mål för minskade koldioxidutsläpp och mycket mer.

Dag 2, 30 augusti, 11.45-12.05

Uppdatering från branschen:

Lotta Sartz, senior projektledare på Swedish Mining Innovation, berättar om vad organisationen gör, hur viktigt det är att man fortsätter med samverkan mellan industri och akademi samt hur Bergslagen-noden lägger sitt fokus mot Örebro Universitetet och den framstående forskningen inom AI och robotteknik.


Lotta Sartz, Senior projektledare, Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Läs mer om eventet här

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

4 June 2024

Innovationsidétävlingen – Pitchevent, Luleå

Det här är vår sista Innovationsidétävling och din sista chans att vinna! Har du en innovativ idé som…

3 October 2024

Mining@ORU, Örebro Universitetet

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024