Arbetsutskottet sammanträder

31 August 2017

STRIM:s arbetsutskott (Executive Committee) har sitt första möte. Arbetsutskottet ansvarar tillsammans med programkontoret för den tematiska utvecklingen av STRIM:s fokusområden.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

4 June 2024

Innovationsidétävlingen – Pitchevent, Luleå

Det här är vår sista Innovationsidétävling och din sista chans att vinna! Har du en innovativ idé som…

3 October 2024

Mining@ORU, Örebro Universitetet

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024