Arbetsutskottet sammanträder

31 August 2017

STRIM:s arbetsutskott (Executive Committee) har sitt första möte. Arbetsutskottet ansvarar tillsammans med programkontoret för den tematiska utvecklingen av STRIM:s fokusområden.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser