Epirocs utmaning

  • Epiroc

Avslutat case: Lägre vattenförbrukning vid borrning 

Vid varje borrning med Epirocs riggar används runt 150 liter vatten per minut. Vattnet är idag en nödvändighet för att borrningen ska kunna ske. På många sällen där Epirocs borriggar används är det vattenbrist, vilket gör processen dyrare men också mindre hållbar. Men oavsett om det finns vatten på platsen eller om det behöver transporteras så skulle den totala mängden vatten som används behöva minska. Därför söker bolaget en lösning som möjliggör rening och återanvändning av vattnet på plats. Detta skulle kunna minska vattenförbrukningen avsevärt och därmed också bidra till en mer hållbar process. Utmaningen här är att få till en lösning som kan fånga upp och rena det använda vattnet, då det innehåller stora mängder av det utborrade materialet, så kallat ”borrkax”. En annan utmaning är att lösningen behöver vara kompakt och kunna appliceras på de befintliga riggarna som används.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta  Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Har du en lösning på utmaningen?