SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer

Syfte och mål Ventilationssystem är mycket viktiga i gjuterier, gruvor och andra arbetsmiljöer. Trots det har ännu inga övervakningstekniker som fångar komplexiteten i inomhusventilation utvecklats. SURVEYOR utvärderar huruvida det är möjligt att konstruera…