Resurskaraktärisering

Nyckeln till en effektiv utvinning och nyttjande av en mineralresurs är att man har en gedigen kunskap om densamma. Förutom att känna till malmens geometri och halter av de olika ämnen man är intresserad av behövs också information om hur berget som innehåller mineraliseringen beter sig i samband med brytning och mineralutvinning.

Mer samlad information

Generellt sett samlas fyra typer av information in om en malm: geologisk, geofysisk, bergmekanisk och geometallurgisk. För alla dessa finns redan nya analystekniker tillgängliga.

Utveckling behövs för att dessa nya tekniker ska bli allmänt använda vid utvinning av malmer. Dessutom finns förbättringspotential för att identifiera och utvinna kritiska metaller som biprodukt.

Målbild

Genom att förbättra verktygen för informationsinsamling om mineraliseringar på plats i både borrhål och gruva kan en större del av naturresursen användas. Detta ger vinster både ekonomiskt och för miljön.

FacebookTwitterLinkedInEmail