Gruvbrytning

Gruvbrytning, både under jord och i dagbrott, utgör komplexa system där en mängd olika aktiviteter som borrning, sprängning, sönderdelning av malmen, utlastning av malmen, ventilation etc. behöver samordnas.

Alla aktiviteter behöver optimeras och förbättras så att processen blir effektiv, både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Säkerheten främst

Då malmer bryts allt längre ner i marken uppstår nya utmaningar. Stabiliteten blir viktigare och det krävs också bra planering för att få en effektiv logistik. Automatisering bidrar till en ökad säkerhet för de anställda genom att de inte behöver utsättas för risker vid brytningen.

Målbild

En fullt automatiserad gruva utan mänsklig närvaro i produktionsområdena är målet. Detta bidrar till en bättre arbetssituation för de anställda. Dessutom får man miljövinster genom att malmerna utnyttjas bättre och att mindre energi går åt för malmbrytningen.

FacebookTwitterLinkedInEmail