Attraktiva arbetsplatser

Svenska gruvor präglas av ett starkt säkerhetstänkande med få olycksfall som resultat. Miljömedvetenheten är också stor. Men olyckor händer ändå, framför allt bland underkonsulter.

Utökad automation inom gruvbrytningen kan bidra till att antalet olyckor minskar ytterligare och till att arbetsförhållandena blir bättre. Men attraktiva arbetsplatser är mer än miljö och säkerhet.

Det finns också behov av att förbättra den sociala miljön och att se till att arbetsuppgifterna är stimulerande. Möjligheter till utveckling är också viktiga.

Behålla bra medarbetare

Ett nyckelproblem för industrin är att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Det finns ett behov av att identifiera vilken typ av kunskap som kan behövas i framtiden och att påverka de utbildningar som finns så att personer med rätt kunskaper kan rekryteras.

Målbild

En gruva som är välplanerad bidrar till att riskerna för medarbetarna är låga. Arbetet är till stora delar automatiserat och fjärrstyrt vilket gör att yrket är attraktivt för både kvinnor och män.

FacebookTwitterLinkedInEmail