Återvinning och metallurgi

Sverige har idag ett mycket effektivt system för insamling och återvinning av vissa metaller, t.ex. järn och koppar, medan det helt saknas återvinning av vissa kritiska metaller som bland annat finns i elektroniskt avfall.

En del av metallskrotet används i processer för att utvinna metall från malm, och rester från en process kan användas i en annan process för att utvinna metall ur restprodukten.

Fler metaller från malm och skrot

En utmaning för framtiden är att förbättra utbytet för de metaller som redan återvinns. En annan utmaning är att återvinna fler av de metaller som inte återvinns idag utan hamnar som avfall.

Det finns också stora kända mineraliseringar som inte kan brytas eftersom det idag saknas bra processer för att tillgodogöra sig de metaller som finns i malmen.

Målbild

Förbättrade processer för utvinning av fler metaller från komplexa malmer, återvunnet material och avfall bidrar till en förbättrad resurseffektivitet och att importberoendet av vissa metaller minskar.

FacebookTwitterLinkedInEmail