Doktorandnätverket

Doktorandnätverket

Doktorander är oerhört viktiga för industrin och är en del av lösningen på den kompetensförsörjningsbrist som sektorn står inför.

Vi vill skapa en naturlig mötesplats inom Swedish Mining Innovations doktorandnätverk för doktorander som är involverade i forskning i Sverige med anknytning till gruvdrift. En mötesplats som ska ge nödvändig information om karriärmöjligheter och forskningsinfrastruktur.

Nätverket har för närvarande 81 doktorander och 29 alumner.

”Vi vill bygga ett ramverk för vad vi hoppas och tror ska bidra till att sammanföra doktorander med forskare, industri och myndigheter med koppling till gruv- och prospekteringsindustrin”

Swedish Mining Innovations doktorandnätverk syftar till att skapa kontakter och nätverk mellan doktorander, forskare samt myndigheter och industri som är verksamma inom gruv-, metallframställnings- och prospekteringsrelaterad forskning och verksamhet i Sverige.

Som medlem i nätverket bjuds du in till workshops där medlemmar och inbjudna gäster kan diskutera doktorandlivet i Sverige, forskningsnätverk och karriärmöjligheter efter doktorsexamen inom akademin och industrin. Deltagandet är öppet för alla doktorander inom ett område som är relevant för Swedish Mining Innovation.

Det kostar inget att delta i nätverket och dess aktiviteter. Resor och boende för workshops kommer att omfattas av programmet.

Intresserad av att gå med? Tveka inte att höra av er till oss.

Mer information här


Intervju med Nils Jansson, Nätverkskoordinator.

Vad vill du lyfta fram när det gäller doktorandnätverkets betydelse?
-Ett av de viktigaste målen med nätverket är att ge ett bredare perspektiv på branschen och gruvans roll i samhället. Vi vill skapa mötesplatser för doktorander från alla universitet och gruvrelaterade forskningsämnen i Sverige, oavsett om det är naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap. Detta har främst skett via workshops i svenska gruvdistrikt, där medlemmar med olika bakgrund från hela Sverige har träffats och interagerat med varandra och viktiga intressenter från industri, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer. I första hand vill vi främja kontakt och samarbete mellan doktorander, och även hjälpa doktoranderna att bygga upp ett professionellt nätverk redan innan disputationen. Vi vill också göra doktoranderna mer medvetna om aktuella utmaningar som industri och samhälle står inför, och hur deras forskning passar in i den större bilden av en integrerad och dynamisk råvaruvärdekedja.

Hur ser nätverkets framtid ut? Visioner och mål?
-Framtiden för nätverket ser ljus ut i och med att vi just nu inleder en ny 2-årig fas av nätverket, där vi planerar nya spännande workshops, den första är en workshop i Bergslagen i maj i år. För nästa period har vi satt det ambitiösa målet att ha fler än 160 medlemmar i slutet av 2025, ett mål som vi hoppas ska kunna uppnås genom en generell ökning av gruvrelaterad forskning under de kommande åren.

Min specifika vision är att företag och statliga organisationer i framtiden på jakt efter en mångsidig och begåvad arbetskraft i allt högre grad kommer att se nätverket som en tillgång för att snabbt kunna engagera sig med en stor grupp unga yrkesverksamma från hela Sverige. Detta har vi redan visat i praktiken förra året när vi blev kontaktade av Eumicon och ombedda att skicka en grupp doktorander från Sverige till Raw Materials Week (RMW) i Bryssel. Därför deltog 12 doktorander från LTU, Chalmers, KTH, Stockholms universitet och Örebro universitet på RMW med mycket positiv feedback från arrangörerna. Vi hoppas få se mer av denna framtid, t.ex. att rekryteringsavdelningar från företag eller statliga organisationer kontaktar oss och ber oss att ta med våra medlemmar till dem, t.ex. på karriärdagar och workshops.

Swedish Mining Innovation har varit avgörande för genomförandet av programmet, både när det gäller att tillhandahålla de finansiella medlen för att doktorander ska kunna resa till och delta i de evenemang vi organiserar, men också genom att vara initiativtagare till vad som är Sveriges första nationella nätverk för doktorander inom gruvrelaterade områden. Vi hoppas och tror att nätverket efter avslutad Swedish Mining Innovation kommer att finnas kvar som ett av de viktigaste arven från hela programmet.


Nätverket i siffror (för närvarande)
81 doktorander
29 alumner
13 deltagande svenska universitet
7 workshops hittills
1 delegation till RMW i Bryssel


Varför ett doktorandnätverk?

Kompetensförsörjning och innovativa medarbetare är en nyckelfaktor för en framtida konkurrenskraftig gruv- och metallproducerande industri. I dagsläget är det svårt för doktorander som är utbildade inom gruv- och prospekteringsrelaterad forskning att träffas och få kontakt med varandra eftersom det inte finns något gemensamt forum som gör detta möjligt. Lika svårt är det för doktorander att komma i kontakt med andra forskare inom området som med industri och myndigheter.

Genom ett doktorandnätverk vill vi sammanföra doktorander med forskare, industri och myndigheter längs hela värdekedjan inklusive ett brett spektrum av discipliner. Utöver detta kan detta nätverk bidra till att underlätta samarbetet mellan svenska lärosäten kring forskarutbildningskurser, och ge enklare tillgång till kurser vid olika svenska lärosäten.

Intervjuer mer Nils Jansson, Biträdande Professor/Nätverkskoordinator och Filip Simán, Doktorand/Assisterande Nätverkskoordinator, 2023.

”Swedish Mining Innovations doktorandnätverk ger en bra plattform för interaktion och samarbete med andra doktorander som bedriver gruvrelaterad forskning men även med företag som  potentiella arbetsgivare”
– Jane Mulenshi, doktorand Luleå tekniska universitet

Jane Mulenshi

Vill du bli medlem?

Som medlem i nätverket bjuds du in till workshops där medlemmar och inbjudna gäster kan diskutera doktorandlivet i Sverige, forskningsnätverk och karriärmöjligheter efter doktorsexamen inom akademin och industrin.

Deltagandet är öppet för alla doktorander inom ett område som är relevant för Swedish Mining Innovation.

Det kostar inget att delta i nätverket och dess aktiviteter. Resor och boende för workshops kommer att täckas av Swedish Mining Innovation.

Välkommen att bli medlem!

 

Nätverkskoodinatorer

Nils Jansson

Nätverkskoordinator

Biträdande Professor, Luleå Tekniska Universitetet

nils.jansson@ltu.se

Filip Simán

Assisterande Nätverkskoordinator

Doktorand, Luleå Tekniska Universitetet

filip.siman@ltu.se

FacebookTwitterLinkedInEmail