Numerisk simulering för optimering av bergborrning och lastning för gruvdrift


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2021-04-01

Luleå tekniska universitet, Boliden AB


Simon Larsson

2021-09-30

202004492

Bergborrning och lastning inkluderar flera fysiska fenomen såsom kontakten mellan borrkrona och bergmaterial samt interaktionen mellan spolvätska och borrkax. Det vetenskapliga målet med denna förstudie är att skapa realistiska numeriska modeller för borrning och lastning av bergmaterial. Resultatet från studien kommer att möjliggöra förståelsen av de fysiska och mekaniska fenomenen rörande interaktionen mellan bergmaterial och vätska vid borrning och interaktionen mellan bergmaterial omgivande utrustning vid lastning. Detta är ett fundamentalt steg för framtida optimering av bergborrning och lastning inom gruvindustrin. Vidare kommer resultaten från simuleringarna öka förståelsen av det komplexa multifysiska förhållanden som råder vid bergborrning och möjliggöra prediktering av nötning vid borrning och lastning. De numeriska modellerna kommer att valideras mot fältmätningar vid Bolidens dagbrott i Aitik.

FacebookTwitterLinkedInEmail