Nationellt nätverk för gruvkommuner


strategic

Georange Ideella Förening

2020-12-01

Swedish Geological AB, AKK Arctic Consulting, LTU, Bergskraft Bergslagen AB, Kaunis Iron AB, SGU, Lovisagruvan AB Kommuner: Lindesberg, Ljusnarsberg, Hedemora, Askersund, Haparanda, Jokkmokk, Lycksele, Malå, Norberg, Norsjö, Pajala, Skellefteå, Skinnskatteberg, Storuman, Övertorneå, Älvsbyn.


Håkan Tarras-Wahlberg / Jan Ots

2022-11-30

202004676

Projektet tillkom som ett resultat av det tidigare strategiska projektet finansierat av Swedish Mining Innovation ”Projektet Gruva-Samhälle”. I det projektet drogs en rad slutsatser rörande kommuners roll och möjligheter att påverka tillståndsprocessen för gruv- & mineralprojekt och planeringen för gruvprojekt. Det noterades exempelvis att MKB processerna som ingår i tillståndsansökan för en gruva vara av nära nog lika stort intresse och dignitet för berörd kommun som det är för företaget som driver processen. Detta är en direkt följd av det faktum att trots att kommuner oftast har en relativt begränsad roll i tillståndsprocesserna som rör koncessionsmineral har de ett stort ansvar att sörja för att de konsekvenser som uppstår (positiva och negativa) hanteras tillfredsställande. Kommuner ansvarar även för både översikts- och detaljplaneringen av hur mark skall användas och bebyggas. Det visade sig existera ett behov att bättre förstå vad kommuners roll i tillståndsprocesser är – enligt lag och i praxis – samt undersöka behovet för eventuella förbättringar därvidlag. Vidare synes det som att vissa kommuners kunskap och förmåga stärkas överlag, med avsikt att de skall kunna delta i processerna på ett bättre sätt samt för att de skall kunna agera pro-aktivt där så är möjligt och relevant.

Projektsammanfattning

Projektet stödjer kommuner i deras arbete att tillse att gruv- och mineralprojekt bidrar till positiv samhällsutveckling och välfärd. Projektet har följande delmål:

  1. Etablerandet av ett nationellt nätverk för gruvkommuner inklusive en plattform för utbyte av erfarenheter och expertis.
  2. Befintlig kunskap och erfarenheter från kommuner med stor erfarenhet av gruv- och mineralprojekt samlas in, analyseras och delges.
  3. Befintliga och relevanta verktyg och/eller vägledningar som rör kommuners arbete samlas in, analyseras och delges.
  4. Kommuners roll och skyldigheter i tillståndsprocesser och övervakning av gruv- och mineralprojekt enligt svensk lag och relevant EU lagstiftning analyseras.
  5. Relevanta och goda internationella exempel av lokala myndigheters roll i styrning/övervakning av gruvprojekt sammanställs och analyseras.
  6. Behovet av en ev. utredning som rör förändringar i lag och praxis för att underlätta gruvkommuners arbete bedöms.
  7. Behov och tillhörande affärsmöjligheter som rör erbjudandet av stöd- och vägledningstjänster till gruvkommuner utreds.
FacebookTwitterLinkedInEmail