HIPECS Högprestandaberäkning av krossning och malning i stora partikelsystem


Pre-study

Pär Jonsén

2022-04-012022-09-30

202104671

Syfte och mål

Krossning och malning är energikrävande processer. Det finns ett behov av innovation inom området för att drastiskt minska energiförbrukningen. Virtuell utveckling är en nyckelsten för att ytterligare förbättra befintlig utrustning och, ännu viktigare, utveckling av nya maskinkoncept. Bergmaterial kan modelleras med diskret elementmetod (DEM). Ett nytt AI-baserat ramverk kommer att utvecklas i denna förstudie, som överbryggar gapet mellan enskilda partiklar med hög upplösning och storskaliga partikelsystemsimuleringar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet tar upp den nödvändiga minskningen av svensk, europeisk och global energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser från fragmentering. Den tekniska utmaningen med energieffektivitet kan mötas av ny teknik. Därför behövs mer avancerade digitaliserings- och virtuella utvecklingsverktyg för att underlätta och påskynda innovationsprocessen. Resultat paketeras som en mjukvaruinnovation, så nya affärsmöjligheter kommer också att stimulera utveckling och framsteg. Framtida projekt kommer att möjligheterna för utrustningstillverkare och gruvföretag.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå detta mål har fyra arbetspaket definierats. Delaktiviteterna är centrerade kring en inledande workshop där den teoretiska grunden för utvecklas. Varje respektive team kommer sedan att utveckla den nödvändiga matematiska och numeriska modellen som behövs för att kunna samverka med AI-ramverket. I praktiken innebär detta att LTU kommer att genomföra en serie enkelpartikelfraktursimuleringar, AI-ramverket kommer att tränas på dessa data, vidare kommer den tränade AI-modellen att kopplas till FCC-modellen för polyedrisk nedbrytning/fraktur.

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail