Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet


DigitaliseringProspektering

fullscale

Luleå tekniska universitet

2013-09-01

Boliden, LKAB


Tobias Bauer

2017-09-30

201303298

Syfte och mål
Det primära syftet med detta forskningsprojekt var att öka förståelsen för strukturella geometrier, relationer och kontroll av malmbildning och malmkropparnas deformation i Gällivareområdet. Baserat på strukturgeologiskt fältarbete i kombination med geokemi, åldersdateringar och geofysisk modellering har geologiska 3D-modeller och konceptuella 4D-modeller konstruerats. Genom detta lyckades vi få bättre förståelse för den regionala tektoniska historiken med lokala malmbildningsprocesser och efterföljande deformation av malmkroppar.

Upplägg och genomförande
Projektet delades upp i fyra delprojekt: 1. Regionala, semi-regionala och lokala strukturella relationer och strukturell kontroll av malmfyndigheter i Gällivareområdet. 2. Regional, semi-regional och lokal omtolkning av geofysiska data. 3. Geokemisk och geokronologisk analys. 4. Flerskalig geologisk 3D- och4D-modellering. Prospektiviteten har inte modellerats i tre dimensioner utan utförts på en konceptuell nivå. Projektets planerade upplägg har följts i stora drag.

Resultat
Projektet lyckades reda ut de strukturella geometrierna och visualisera dem i tredimensionella modeller. Projektet kunde också visa vilka faktorer som kontrollerade malmbildningen och deformationen i området och omtolka malmkontrollerande deformationszoner. Detta leda till en mer fokuserad prospektering i Gällivareområdet. Även nya områden med hög malmpotential har identifierats. Resultaten stödjer också produktionsrelaterade frågor i Malmberget, Svappavaara och Aitik genom en förbättrad förutsägbarhet av strukturerna.

Länk till rapport

FacebookTwitterLinkedInEmail