Programme day

27 September 2018

This year’s programme day is held 27 September.

The programme day is an opportunity for project leaders and other participants in SIP STRIM projects to meet and share experiences. In addition, the programme office is given the opportunity to share interesting information to project participants.

Program

9.30 Fika
10.15 Välkomna, samt Information från SIP STRIM och Vinnova
 • Presentation av SIP STRIM och aktuella frågor (Anna Utsi, programchef)
 • Uppföljning från 2017 års programkonferens (Matz Sandström, ansvarig projektuppföljning)
 • Utvärdering av resultat (Matz Sandström)
 • Aktuellt på Vinnova (Susanne Gylesjö, Vinnova)
 • Jämställdhet (Anna Utsi)
 • Kommunikation (Terese Mella, kommunikationsansvarig)
12.00 Lunch
13.00 Presentationer av STRIM-projekt godkända 2018
Fullskaleprojekt
 • Strategier och indikatorer for gruvsäkerhet
 • Förbättring av datakvalitet för LCC-förutsägelser med molntjänster
Förstudier
 • Stochastic Mine Design
 • Digitala tvillingar för ökad effektivitet i mineraltekniska processer
 • MachineHealth: Towards Healthy Machines and Predictive Maintenance with AI
 • Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk
 • Distributed acoustic optical fiber sensor for conveyor belts health monitoring
 • Innovative DTH drill monitoring a pre study
 • Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)
 • Förstudie – Hybrid Modell för Partikelsönderdelning i DEM
 • Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor
 • On-line övervakning av kemisk sammansättning av järnmalm med laserbaserad optisk spektrometri
 • SURVEYOR: Undersökning av ventilationssystem i gjuterier med robotar och stationära sensorer
 • Renframställning av tellur med hjälp av jonvätske-vätskeextraktion
13.50 Pågående projekt
 • Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg
 • Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor
 • Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering
 • SafePos II – Säkerhetspositionering för gruvindustrin II
 • Ny digital 3D modell av Grate-Kiln pelletsprocessen för minskad energianvändning & utsläpp
 • LTU Från ord till handling – Hållbarhetsledningssystem för social acceptans
 • Fälttest av FBG-baserat sensorsystem – till nytta för industri och samhälle
 • Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer
 • Face-to-Mill
 • Face-to-Surface II – Improved production efficiency in sublevel caving
 • Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater
 • Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation
 • Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor
 • Efficient comminution operation (ECO)
15.00 Fika
15.30 Information från EIT Raw Materials och Workshop
16.45 Avslutning
17.30 Gemensam middag

Registration (last day 14 september)

FacebookTwitterLinkedInEmail

Upcoming events

22 –23 March 2023

Sweden Innovation Days

It is a digital event (free of charge) and will focus on how to enable innovation that has…

19 –21 April 2023

Workshop for members of the PhD student network

Kiruna Workshop: The Role of Mining in Society and the Role of Society in Mining Are you a…

9 May 2023

Swedish Mining Research and Innovation day 9 maj 2023 – Enabling innovation for a sustainable future

Luleå, Kulturens Hus, Lilla salen 09.30 – 17.00 Preliminärt program 09.30 Registrering och fikamingel med utställare 10.30 Välkommen…