Nominate to Swedish Mining Innovation Award 2022

 • Nominera till Swedish Mining Innovation Award 2022
  Swedish Mining Innovation Award belönar en innovation eller ett projekt som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige. Utmärkelsen vänder sig till innovationer och projekt med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

  (Eng) Nominate to Swedish Mining Innovation Award 2022
  The Swedish Mining Innovation Award rewards an innovation or project that has been of great importance to mining- and innovation Sweden. The award is aimed at innovations and projects with application in the Swedish mining and metal-producing industry.
 • Vad har den gjort för att lyfta svensk gruvinnovation?

  (Eng) Why do you nominate the innovation/project?
  What have they done to boost Swedish mining innovation?
 • Beskriv effekt, nytta och potential. (Eng) Describe impact, use and potential.
 • Beskriv uppfinningshöjden och vad som är det innovativa. (Eng) Describe the height of the invention and what is innovative.
 • Beskriv hållbarhetsvärdet. (Eng) Describe the sustainability value.
 • Beskriv global potential. (Eng) Describe global potential.
 • Beskriv om/hur samverkan mellan olika aktörer har bidragit till innovationen/bidragit i projektet. (Eng) Describe if / how collaboration between different actors has contributed to the innovation / contributed to the project.
 • (Eng) Anything else to add?
 • (Eng) How did you hear about the chance to nominate?
 • (Eng) Your relation to the nominee?
 • De kontaktuppgifter du anger i formuläret ovan används enbart i samband med Swedish Mining Innovation Award och kommer tas bort efter tävlingen är slutförd.

  (Eng) Your contact details will only be used in conjunction with the Swedish Mining Innovation Award and will be removed after the competition is completed.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
FacebookTwitterLinkedInEmail