Workshop on current and important subject: traceability for long sustainable value chains

2020-10-02

Var: Digitalt, vi kommer använda verktyget Zoom
När: 22 oktober, kl.09.00-12.00
The workshop will be held in Swedish

De strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, Metalliska Material och RE:Source bjuder in till ett inspirationsseminarium om spårbarhet för hållbara värdekedjor. Agendan innehåller korta föredrag från projekt som arbetat aktivt med spårbarhet för hållbarhet i industrin. Vi kommer även att diskutera området och hur vi kan lära över branschgränser och omsätta forskning kring cirkulär industri till tillämpbara lösningar.

Målet med seminariet är att ge förslag på nya samarbeten som kan realiseras genom samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen och delegationen för cirkulär ekonomi. Syftet med nya samarbeten och aktiviteter är att komma tillrätta med de utmaningar som finns relaterat till spårbarhet för hållbara värdekedjor.

Gå till eventsidan

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

An overview of the project portfolio

Now it’s here, Swedish Mining Innovation’s project brochure for 2020. In it you will find short descriptions of all ongoing projects. Read or download.

2020-09-30

Rewarding collaborations for both students and the mining industry in Mines and Minerals Summer

Caption: Scalable equine therapy and adaptive riding enabled with AR/VR integrated mechanical saddle This year, for the first time, Swedish Mining Innovation funded a summer program to give students from Swedish universities the…

2020-09-25

EIT Raw Materials call for innovation projects

EIT Raw Materials has a call for innovation projects. See:  https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/ Proposal registration deadline: Friday, 17 January 2020 at 13:00 CET Proposal submission deadline: Friday, 28 February 2020 at 13:00 CET

2020-09-25