Swedish Mining Research and Innovation day

2021-05-03

Svensk världsledande forskning och innovation
– en förutsättning för grön omställning och stark svensk ekonomi

När: 18 maj, kl. 13-16
Var: Online
Språk: Svenska
Kostnad: Ingen avgift

Svensk gruvindustri är världsledande på forskning och innovation, och svensk teknik och den svenska innovationsmodellen är internationellt erkänd. Nu står samhället och industrin inför en nödvändig grön omställning. Men hur står det till här hemma, möter vi samhällets behov och gör vi det snabbt nog? Och hur stärker den svenska forskningspolitiken en hållbar framtid och en stark svensk ekonomi?

Det kommer vi att titta närmare på under årets Swedish Mining Research and Innovation day! Välkommen!

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

Jane Mulenshi

Hello there Jane Mulenshi, who just defended her doctoral thesis in mineral processing

On 22 February, Jane Mulenshi, member of Swedish Mining Innovation’s PhD student network, defended her dissertation “Reprocessing historical tailings for possible remediation and recovery of critical metals and minerals – The Yxsjöberg case”…

2021-04-12

Two new important strategic projects launched

Update of the Fossil-free roadmap In 2018, the mining industry, as one of the first in Sweden, developed the a roadmap for fossil free mining and steel production. This was done within the…

2021-03-25

Now we open up for this year’s innovation idea competition!

Join us in shaping the sustainable mining industry of tomorrow – win 600,000 SEK! Do you have an innovative idea that would really make a difference, and support the development of a sustainable…

2021-03-05