Närstudie av berggrunden. Foto: Pär Weihed.

New projects approved

2017-06-22

Ten full-scale projects and nine feasibility studies have been approved.

Full-scale projects

Efficient comminution operation (ECO)
Andreas Johansson, Luleå University of Technology
SEK 4 995 300
Cooperation: LTU, Innovative Machine Vision Pty Ltd, Optimation AB, Vale SA

Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innnovation
Karin Beland Lindal, Luleå University of Technology
SEK 3 234 900
Cooperation: LTU, CAMECO, Das Nedhe Development, English River First Nation, University of Northern BC, University of Saskatchewan

Från ord till handling – Hållbarhetsledningssystem för social acceptans
Helena Ranängen, Luleå University of Technology
SEK 1 660 100
Cooperation: LTU, Boliden, Svemin

Face-to-Surface II – Improved production efficiency in Sublevel Caving
Håkan Schunnesson, Luleå University of Technology
SEK 2 846 600
Cooperation: LTU, Agio, Atlas Copco, LKAB

Face-to-Mill
Daniel Johansson, Luleå University of Technology
SEK 3 382 800
Cooperation: LTU, Atlas Copco, Boliden, Forcit

Fälttest av FBG-baserat sensorsystem – till nytta för industri och samhälle
Linda Sharp, Maskinteknik i Oskarshamn AB
SEK 1 494 500
Cooperation: Maskinteknik i Oskarshamn, Oskarshamns kommun, RISE AcreoAB

Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer
Todor Stoyanov, Örebro University
SEK 4 569 300
Cooperation: Örebro University, Alfred Nobel Science Park, Atlas Copco Rock Drills, Brokk

Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater
Nils Jansson, Luleå University of Technology
SEK 2 760 000
Cooperation: LTU, Björka Mineral AB, Boliden

Bedömning av risken för bergutfall och optimering ev bergförstärkning i djupa underjordsgruvor
Erling Nordlund, Luleå University of Technology
SEK 4 462 000
Cooperation: LTU, Lundin Mining, Boliden, LKAB

Ny digital 3D modell av Grate-Kiln pelletsprocessen för minskad energianvändning & utsläpp
Staffan Lundström, Luleå University of Technology
SEK 2 400 000
Cooperation: LTU, LKAB, Taoshi Energiteknik AB

Feasibility studies

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor
Ping Zhang, Luleå University of Technology
Cooperation: LTU, Lundin Mining, LKAB

Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion
Martina Petranikova, Chalmers University of Technology
Cooperation: Chalmers University of Technology

Kvantitativ karakterisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning
Martin Simonsson, Ductus PreEye AB
Cooperation: Ductus PreEye AB, LKAB

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation
Örjan Johansson, Luleå University of Technology
Cooperation: LTU

MinFroth – Karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer
Marie Ernstsson, RISE
Cooperation: RISE, Boliden

Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor
Maria Ask, Luleå University of Technology
Cooperation: LTU, FracSinus Rock Stress Measurements AB

Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling Test Center: I-EDDA-TC
Christopher Juhlin, Uppsala University
Cooperation: Uppsala University, Atlas Copco Rock Drills AB

Phoenix gruvdrönare
Pau Mallol Parera, Inkonova AB
Cooperation: Inkonova AB

Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS
Christopher Juhlin, Uppsala University
Cooperation: Uppsala University, LKAB Wassara AB

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

Bergforsk days 2017, 31 May to 1 June

The theme of the year was Smart green mines. See the live broadcast with lectures, panel discussions and the latest in research. Broadcast from 31th of May here Broadcast from 1th of June…

2017-06-07

Rockathon Mining Challenge – opportunity within EIT RawMaterials

Overview Are you passionate to develop breakthrough solutions to the mining industry? Are you interested in creating a system that would make possible to “see” into the rock? Do you have in-depth knowledge…

2017-05-02

EIT RawMaterials Business Idea Competition 2017

The Business Idea Competition of EIT RawMaterials seeks innovative ideas from individuals, research teams, entrepreneurs and early stage startups for new products, processes and services in 3 categories: Going beyond discoveries and intelligent…

2017-05-02