Film från seminarium: Hur skapa förståelse och acceptens för hållbara gruvor i Sverige? (swe)

2019-08-29

Behovet av metaller och mineral ökar för utveckling av klimatsmart teknik. Samtidigt väcker nya gruvetableringar alltid diskussion och opinion. Hur kan gruvbranschen öka kunskapen och förståelsen för mineral och metallers betydelse för samhällsutvecklingen och industrins fokus på hållbarhet?

Här kan du se seminariet från Almedalen, med deltagarna Pär Weihed, Luleå tekniska universitet, Maria Sunér Fleming, Svemin, Bo Krogvig, LKAB, Jenny Greberg, SIP STRIM, Fredrik Andersson, Civil Rights Defenders/MilttonLabs och moderator Emma Härdmark, Svemin.

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

Registration is open! Seminar on Creating value through closure, 24 September 2019 at LTU

Seminar: Creating value through closure. Progression beyond compliance?

2019-08-13

Almedalen 2019 (swe)

Så summerar vi våra dagar i Almedalen och konstaterar att hållbarhet, kompetensförsörjning, samverkan och tillstånd ligger i fokus för gruv- och mineralbranschen. Det har varit givande dagar med bra möten och nätverkande, deltagande…

2019-07-04

We summarize an exciting first half…

So, summer is upon us and holidays are rapidly approaching. We at SIP STRIM would like to wish you a wonderful summer. But before we dig our toes into the grass, we will…

2019-06-28