Mines and Minerals Innovation Summer – Swedish Mining Innovation

Mines and Minerals Innovation Summer

I år som första år finansierar SIP STRIM ett sommarprogram med syfte att ge studenter från svenska universitet chansen att utveckla sitt entreprenörskap och vara med och öka innovationstakten för svensk gruvindustri. Mines … Continue reading Mines and Minerals Innovation Summer